Den frukt och de grönsaker vi äter behandlas med kemikalier som vi får i oss när vi äter dem. De behandlas för att inte mögla, för att hålla sig länge och för att klara insektsangrepp.

DN skriver i dagens tidning om ett insektsgift som visat sig sänka IQ hos barn vars mödrar exponerats för höga halter av ämnet. Barnen har visat sig ha lägre IQ än förväntat vid 7 års ålder. Undersökningen är gjord i USA och hur det ser ut i Sverige med användningen av klorpyrifos känner jag inte till.

Jag har dock läst mig till att det har använts i Sverige sedan 1973 när insektsgiftet DDT blev förbjudet och att det 2002 fanns i fyra olika insektsmedel som säljs i Sverige. Dessa medel är avsedda att använda inomhus och i uterum (Naturvårdsverket).

Enligt uppgifter från Tommy Svensson (2009) på Utbildningscenter hittar man alltför ofta höga värden av klorpyrifos i basmatiris från Pakistan samt i litchi och basilika från Thailand.

Vad göra för att skydda våra barn från detta?
Köp så mycket ekologiskt du bara kan för din egen och dina barns skull och för att tala om för odlarna att ingen vill ha deras besprutade grödor.

Lisa

Ladda ner Boken om barn GRATIS

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *