Nappar och nappflaskor till nyfödda bebisar innehåller ämnet bisfenol-a, och när man värmer välling i nappflaskan i mikro friogörs bisfenol-A. Det var en nyhet vi fick till oss under 2010 och som upprörde många människor. Bisfenol-A är en vanlig råvara vid tillverkningen av vissa plaster. Det är resterna av den som läcker ut vid användning. Det är små mängder det är fråga om men ämnet är konstaterat hormonstörande varför det inte är lämpligt att använda det just i nappflaskor som används av nyfödda barn.

Bisfenol-A  används vid tillverkning av  bl a. epoxiharts och polykarbonater. Nappflaskor tillverkas av dessa material liksom många andra vardagsföremål av plast gör, bl a. skyddslacken som finns på insidan av konservburkar, CD- och DVD-skivor. Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har undersökt möjligheten att förbjuda användningen av bisfenol-A i en del plaster.

“I november 2010 antog den ansvariga EU-kommittén kommissionens förslag om att förbjuda användning av BPA i polykarbonatplast i nappflaskor från den 1 mars 2011. Marknadsföring och export av sådana nappflaskor förbjuds från och med den 1 juni 2011. ” (Kemikalieinspektionen)

Föremål av plast märks med en triangel med en siffra från 1-7 för att underlätta vid återvinning. Idag förs plaster som polykarbonat till siffran 7 vilket står för övriga plaster så det är flera olika sorters plast i den gruppen. Det finns planer på att utöka antalet symboler och ge bl a. polykarbonat en egen symbol, men detta beräknas ta några år i anspråk.

Det är små mängder bisfenol-A som läcker ur nappflaskor, men spädbarn är känsliga eftersom deras organ inte på flera år kommer att vara färdigutvecklade och mer rustade att ta hand om främmande ämnen som kommer in i kroppen. Det finns tyvärr även andra vägar som spädbarn exponeras för hormonstörande ämnen. I en studie rapporteras om den hormonstörande effekten hos paracetamol som är det verksamma ämnet i smärtlindrarna Panodil och Alvedon. Det påverkar testiklarna och kvaliteten på sperma och risk finns för missbildade könsorgan hos pojkar.

“Henrik Leffers försök bekräftas av en studie från Århus som baseras på 47400 gravida som fött pojkar. Resultaten visar en ökad risk med 30 procent för missbildade könsorgan på pojkarna hos de mödrar som ätit paracetamol i mer än fyra veckor under graviditetens första sex månader. Paracetamol är det värkmedel som myndigheterna rekommenderar gravida att ta.

–Jag vill inte orsaka panik. Har man ont så ska man ta ett piller. Men man ska veta att om huvudvärken påverkas så påverkas även testiklarna, det är samma mekanism som är aktiv, säger Henrik Leffers.

Richard Sharpe, internationellt högt ansedd professor vid Universitetet i Edinburgh, är känd för att vara återhållsam i sina bedömningar och tar gärna alarmister i öronen. Nyligen kritiserade han EU:s beslut att stoppa bisfenol A i nappflaskor och sa att han gärna skulle mata sina barn ur sådana flaskor.

Även när det gäller paracetamol vill han nyansera bilden – men när hans egen grupp kopierade de danska försöken blev resultatet detsamma.

–Du kan ta en tablett om du har ont, men jag skulle personligen aldrig ta två. Man behöver ändå inte vara överdrivet oroad. Av de gravida som äter paracetamol är det fortfarande klart fler som inte får pojkar med missbildade könsorgan än som får det.” SvD

Vill vi köpa nappflaskor utan bisfenol-A, eller BPA som det står på förpackningarna, så är det inte svårt idag. På flertalet nappar som finns på marknaden står det redan att de är fria från ämnet. Bambino uppger att de tillverkar sina nappar av polypropylen och Avent fasar för närvarande ut sina nappar som innehåller bisfenol-A och kommer fortsättningsvis att tillverka dem av t ex. polypropylen.

Lisa

Undvik febernedsättarna

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *