När jag var liten köpte min mamma aldrig köksföremål av plast om de var röda eller gula och om hon kunde undvika det. Hon förklarade för mig att färgen innehöll kadmium som var giftigt och att jag inte skulle äta eller dricka ur gula eller röda muggar eller tallrikar.

Det är den egentliga upprinnelsen till de tankar jag har. Sedan dess har jag själv fått barn och säger ungefär samma saker till dem…

Från den stund då du får veta att du är gravid vill du ditt barn det bästa. Självklart vill du skydda ditt barn från alla faror som finns. Men det är svårt om man inte vet vad man ska skydda sig mot.

Vi vet att vi omges av tiotusentals kemiska ämnen i vår miljö men vi vet inte riktigt vad det här innebär. Vi hör talas om att det finns ämnen som är cancerframkallande och hormonstörande som kan orsaka skador på arvsmassan och är svårnedbrytabara när de kommer ut i naturen. Men du har inte märkt att det påverkar dig och försöker slå det ifrån dig. Det kan du tills du återigen ser svarta rubriker i media som påminner dig om att du nog borde se upp i alla fall. Det kan faktiskt vara skadligt, inte nu direkt kanske, men på lång sikt.

Jag har all respekt för människor som säger att de skulle bli tokiga av att tänka på allt som är farligt i vardagen. Vill du inte tänka på det så gör du inte det, så enkelt är det.

Men vill du försöka minimera den mängd kemiska ämnen som ditt barn utsätts för tycker jag att du ska läsa de råd som finns för föräldrar om hur de ska göra för att skydda de minsta mot skadliga kemikalier. Ladd ner råden här.

Lisa

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *