Skydda barnen bättre är titeln på Kemikalieinspektionens konferens den 17 november om hur vi kan nå målet en giftfri vardag för våra barn. Vi vet att det finns ämnen som påverkar hälsan negativt i hudvårdsprodukter, att det finns giftiga ämnen i kläder, metaller och bekämpningsmedelsrester i barnmaten, giftiga ämnen i leksaker och byggmaterial som avger skadliga ämnen till inomhusmiljön.Det är ingen munter läsning och som nybliven förälder mår man inte speciellt bra av att tänka på allt man riskerar att utsätta sitt barn för. Som det är idag tror jag att många föräldrar känner sig förvirrade och vet inte vad de ska köpa till sitt barn. Jag hoppas att konferensen kommer att leda till att jag får lite större klarhet på området så att jag kan förmedla det vidare.

Som tur är finns det en hel del miljömärkta produkter för barn som man kan välja men frågan här gäller det enorma utbud av oeko-produkter som finns och som människor köper. Många funderar också på detta om produkterna är skadliga men var finns svaret att få?

De litar också på att produkterna kontrolleras och att de därmed är säkra att använda, men tyvärr fungerar det inte riktigt så. Jag har själv ställt frågor till återförsäljare av leksaker, både i butik och via mail till e-handlare, och fått ungefär samma svar.De litar på de standarder som finns och hänvisar bara till dem. Så man kommer inte särskilt långt genom att fråga återförsäljare.

I ett fall där jag försökte gräva lite djupare och var påstridig fick jag svaret:
Vem är du? Vad vill du?
Där var alltså gränsen nådd, längre kom jag inte och det enda man faktiskt har rätt att kräva är att få veta om en produkt innehåller något av ämnena på den s k kandidatlistan där särskilt skadliga ämnen finns listade. Innehåller en vara mer än 0.1 % av något av ämnena så har man som kund rätt att få reda på det inom 45 dagar. Det är det man som konsument kan få reda på innan man handlar. Men det viktigaste måste vara att ställa frågan i affären för det är vi som konsumenter som har makten i slutändan.

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *