Testfakta har gjort en jämförande undersökning av ett antal hårfärgningsprodukter från olika tillverkare. De har tittat på hur väl färgen täcker grått hår, glansighet mm. men det jag fastnade för var att de också listar ingredienserna i varje produkt. I själva jämförelsen anges hur många allergiframkallande ämnen som ingår men själva ingredienserna framgår också.

Testet hittar du här.

De flesta ingredienserna är s k aromatiska föreningar vilket innebär att de består av bensenringar. Sådana kemiska föreningar tenderar att i högre grad än andra kolföreningar vara negativa för hälsan, men det är ett mer generellt resonemang och gäller förstås inte alla men ett välkänt exempel är azofärgämnen som tidigare användes flitigt i bland annat godis men som nu ofta byts ut mot andra ämnen på grund av sina misstänkt skadliga effekter.

En av ingredienserna, som ingår i samtliga testade produkter och som är en aromatisk förening, är resorcinol.  Den har visat sig ha mutagena effekter, dock inte på däggdjur, men är misstänkt carcinogen enligt detta MSDS (Material Safety Data Sheet).

Andra riskabla ämnen som återfinns i hårfärgningsmedel hos så gott som alla undersökta varumärken är 2,5-toluendiamin (toluene-2,5-diamine), 2,5-toluendiaminsulfat (toluene-2,5-diamine sulfate) och m-aminofenol (m-aminophenol). Genom att använda hårfärgningsmedel med dem i utsätter man sig för risk för cancer och annan skadlig påverkan på hälsan.

Det finns en ypperlig amerikansk site där man kan skriva in namnet på ingredienser och direkt få fram hälsorelaterad information om ämnet. Så t ex toluene-2,5-diamine sulfate (ska skrivas i det namnet och inte som 2,5-toluendiaminsulfat eftersom det första namnet är den korrekta kemiska benämningen på ämnet) visar sig vara mer än måttligt hälsoskadlig, med viss risk för cancer, ganska hög risk för allergier och påverkan på immunförsvaret. Så använd den siten. Riktigt bra även för oss i Sverige förstås eftersom vi i princip använder samma produkter).

Såg i senaste numret av Sveriges Natur, 2, 2014 (SNF:s tidning) om en frisör i Växjötrakten, Fannie Askevik, som avstår från att erbjuda hårfärgning på grund av hälsoriskerna både för kunderna och sig själv och poängterar dessutom att hon tycker att “… folk är finast i sitt naturliga hår.” vilket jag är böjd att hålla med om eftersom jag själv inte färgar mitt. Bra gjort, tycker jag!

Artikeln är skriven av Elisabeth Svensson som intresserar sig för vad produkter innehåller och vilka vi ska använda i vår vardag.

Tagged with →  
Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *