Vi omger oss ständigt av plast och vad är då plast för något? Det finns många olika slags plaster men ett har de gemensamt och det är att de är polymerer (poly = många), dvs består av långa kedjor av molekyler som man brukar kalla monomerer (mono = en). Alla plaster är alltså polymerer men vilket plast det är avgörs av vilken monomer som har använts.

De allra flesta plaster är syntetiska och framställs från råolja men det finns även plaster som tillverkas av biologiskt material. Viktigt är att veta att polymer inte är detsamma som syntetisk eftersom det i naturen, och till och med på tallriken, finns gott om naturliga polymerer i form av stärkelse och cellulosa.

Problemet med plasterna i vår vardag är bland annat att de innehåller tillsatsämnen av olika slag som mjukgörare, stabilisatorer, flamskyddsmedel, färgämnen, antioxidanter och antibakteriella ämnen och det är dessa som kan påverka vår hälsa och göra oss sjuka. Det är inte de stora polymererna som är problemet utan tillsatsämnena samt restkemikalier och delar av polymerer.

Det finns ämnen i plast som liknar hormoner som finns i våra kroppar. Ftalaterna som används som mjukgörare är sådana ämnen och eftersom hormoner är signalsubstanser som finns i mycket små mängder i kroppen och som styr viktiga funktioner i kroppen kan ftalaterna ta deras plats och rubba kroppens naturliga processer och kanske göra oss sjuka. De ftalater som är minst, molekylmässigt sett, och därför påverkar oss mest negativt är DEHP, DBP och BBP som är förbjuden i produkter för barn om de förekommer i halter över 0,1 %. Mer om detta finns att läsa i boken Den flamsäkra katten från Naturskyddsföreningen.

Ett annat ämne som liknar kroppens hormoner och som används vid tillverkning av plasten polykarbonat, och alltså inte bara är ett tillsatsämne, är Bisfenol A (BPA).

Ämnena i plastföremålen är inte bundna till själva plastmaterialet, polymererna, och kan därför lätt avges och tas upp via inandning och hudkontakt. BPA förekommer som restprodukt i polykarbonat och tidigare tillverkades nappflaskor av denna plast men sedan 2011 är den förbjuden.

Vad finns det för plaster?

Polyetentereftalat (PET), Polyeten (PE), Polypropen (PP), Polyvinylklorid (PVC), Polystyren (PS), Polykarbonat (PC), Polyuretan (PUR) och Polyamid (PA) är namnen på de vanligaste plasterna vi omger oss av till vardags.

PET (Polyetentereftalat) är en förhållandevis mjuk plast som används mycket till dryckes- och matförpackningar och den är inte fri från tillsatsämnen utan innehåller bland annat ftalater som gör plasten mjuk, flamskyddsmedel, antioxidanter som förhindrar att plasten ska reagera och bilda andra ämnen samt klorerade ämnen. Säg den idag levande människa som inte någon gång ätit eller druckit ur någon förpackning tillverkad av PET? Dessutom tillverkas fleecematerial av PET.

Plaster som används till leksaker är PP (Polypropen) och PS (Polystyren) och dessa innehåller skadliga tillsatser precis som PET. Den allra värsta plasten när det gäller innehåll av skadliga tillsatsämnen är PVC (polyvinylklorid) och den är vanlig i allt från leksaker till byggnadsmaterial, till och med livsmedelsplast kan vara av PVC så det gäller att se upp i affären med vad man köper hem. Stoppningen i möbler är ofta också av PVC. Vid en sökning i kemikalieinspektionens varuguide visade det sig att över 60 % av materialet i plastleksaker består av PVC och PS.

Polystyren (PS) är uppbyggd av monomeren styren som är misstänkt cancerframkallande. I polystyren förekommer rester av styren, monomerer som inte ingår någon lång kedja av polystyren.
På samma sätt är det med alla polymerer, att det finns rester av utgångsmonomeren kvar och denna är så liten att den kan orsaka skada i kroppen. Polyvinylklorid (PVC) är tillverkad av monomeren vinylklorid som också den misstänks vara cancerframkallande.

Vilka plaster används i livsmedelsförpackningar?

Till förpackning av mat inom industrin och hemma används en lång rad plaster där de sämsta är PVC, PS och PC på grund av sitt innehåll av restkemikalier och tillsatser.

PE (polyeten)
PET (polyetentereftalat)
PP (polypropen)
PS (polystyren)
PC (polykarbonat)
PA (polyamid)
PVC (polyvinylklorid)

Vilka plaster används i leksaker?
PE
PP
PS
PC (i nappflaskor)
PVC

Plaster som används som i leksaker och livsmedelsförpackningar innehåller skadliga ämnen. PVC som är en riktig värsting innehåller både mjukgörare och stabilisatorer i form av ftalater och ofta bly vilket gör det till ett högst olämpligt material att använda både till leksaker och mat.
Ett relativt nytt alternativ till PVC i bland annat leksaker är Styrene Ethylene Butylene Styrene (SEBS) som är ett gummiliknande plastmateriel som inte behöver tillsats av ftalater för att vara böjbart. Läs mer om SEBS.

Märkning av plast
Plaster märks med siffror i trianglar.

markning-av-plast

Symboler för märkning av plast.

De plaster som är allra viktigast att undvika är polyvinylklorid (PVC), polykarbonat (PC) och polystyren (PS) då de innehåller restämnen och/eller tillsatser som kan skada hälsan men även de andra innehåller skadliga tillsatser och små restmolekyler som kan skada.

Det absolut bästa är att undvika plast i allt som har med mat och dryck att göra. Det finns alternativ som både glas, porslin, rostfritt stål och trä. Varför ska vi klamra oss fast vid plasten?

 

Källor:
www.msr.se
Den flamsäkra katten
www.plastkemiforetagen.se
www.kemi.se

Artikeln är skriven av Elisabeth Svensson som intresserar sig för vad produkter innehåller och vilka vi ska använda i vår vardag.