I DN idag kan vi läsa om hur sambopar missgynnas i förhållande till gifta par när de får barn. Det är inte rimligt att par som är sambo ska misstänkliggöras om vem som är pappa till barnet. Det känns inget vidare att få hem en blankett där man ska fylla i vem pappan är och dessutom ansöka om gemensam vårdnad. Det verkar som om man inte betraktas som  fullvärdiga föräldrar för att man inte är gift. Och ändå är det så otroligt många föräldrar som inte är gifta och har gemensamma barn. Dessutom är det faktum att man är gift ingen garant för att mannen är pappa till barnet. Lägg till det den reducerade  jämlikhetsbonusen som är följden så förstår man hur galet det systemet är.

Lisa

Ladda ner Boken om barn GRATIS.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...