Artikeln i AF om alkohol och amning väcker stor uppståndelse när bartendern nekade en ammande mamma att köpa ett andra glas vin. Den gängse uppfattningen har sedan lång tid tillbaka varit att avstå helt från alkohol under tiden man ammar. Det har nu, på grund av nya forskningsrön svängt och Livsmedelsverket, som har reviderat sin policy rörande amning och alkohol skriver:

”Alkohol har inga positiva effekter för amningen. Enligt nuvarande forskning innebär det dock inga medicinska risker för barnet om du dricker måttliga mängder alkohol när du ammar, det vill säga 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i veckan. Den mängd alkohol som barnet kan få i sig med bröstmjölken är mycket liten.”

Så ska man lita på Livsmedelsverket och forskningen så tycks det inte vara någon fara med att dricka två glas vin. Dock står det att Den mängd alkohol som barnet kan få i sig med bröstmjölken är mycket liten. Det tolkar jag som att det ändå finns en risk att barnet påverkas och bara det borde  verka avskräckande för så livsviktigt kan det inte vara att dricka ett par glas vin.

Förmodligen reagerade bartendern instinktivt och hade den gamla policyn i tankarna, och man kan ju inte förväntas ha alla Livsmedelsverkets rekommendationer i hjärnan. En ganska omtänksam bartender ändå som brydde sig om att hon drack vin medan hon ammade. Det är nog inte alltför vanligt idag, tyvärr.

Lisa

Ladda ner Boken om barn GRATIS

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...