AB idag om en ny bok som handlar om en mer avspänd attityd till barn och deras aktiviteter än den gängse. Författaren förespråkar att vi inte styr barnen till att delta i en mängd aktiviteter utanför förskolan/skolan utan låter dem avgöra själva vad de är intresserade av och vill ägna sig åt.

Vi människor är flockdjur och vill göra som alla andra och i den rådande ska föräldrar vara fullt uppbokade och engagerade i att skjutsa sina barn till alla möjliga aktiviteter som föräldrarna finner utvecklande för sina barn. Men författaren skriver att det i grunden med största säkerhet är generna som styr vår grundläggande personlighet och fallenhet varför det inte är så stor idé att forcera barnen in i alla möjliga aktiviteter.

Det verkar vettigt tycker jag. För egen del har jag med åren lärt mig vad jag är mindre bra på och försöker undvika det, men det var en tid då jag prompt skulle ge mig på allt som jag var dålig på vilket visade sig vara dömt att misslyckas. Jag trodde att jag skulle kunna bli bra på det genom att försöka lära mig och utsätta mig för det men det lyckades inget vidare. Fortsättning följer.

Lisa

Se videon Minska vardagsstressen och ladda ner Boken om barn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...