Barn behöver äta mat med mycket näring i och istället för att man som vuxen sitter inne med kunskapen om näringsinnehållet i olika livsmedel samt hur man kombinerar dessa till goda mellanmål är den grundläggande idén i boken Bra mat för unga idrottare. Boken vänder sig till unga som vill ta ansvar för sin kropp och hälsa när de tränar.

Ungdomar som tränar är mer måna om sin hälsa än unga som inte tränar och det tar boken fasta på. Den fokuserar helt på vad som är lämplig mat och nämner ingenting om vad man inte ska äta vilket gör att boken uppfattas som fri från pekpinnar. Den svarar bl a på frågor som:

Varför är det viktigt att du äter bra i samband med träning?
Varför behöver man energi?
Vilken mat innehåller den energi du behöver?

Ungdomar som tränar gör det för att bli starka och muskulösa. Men att träna utan att veta hur man ska sköta sin kropp mellan träningarna kan göra att träningen inte får önskad effekt. Boken tar upp prestationstriangeln som visar de 3 delar som är avgörande för prestationsförmågan; Delarna är träning, mat och vila. Förstår man inte hur dessa hänger ihop är det svårt att träna på rätt sätt.

När man tränar tär man på kroppens förråd av energi och det är av stor vikt att förrådet fylls på igen efter träningen. Under träningen tar kroppen energi från musklerna och för att musklerna inte ska bli mindre av träningen behöver kroppen ett riktigt energitillskott efter träningspasset. Det kallas för återhämtning och syftar till att kroppens energibalans ska återupprättas. En kropp som inte är i energibalans kan inte prestera optimalt i en träningssituation.

Boken tar upp vilka näringsämnen det är som är energirika samt vilka andra näringsämnen som kroppen behöver. Kolhydrater, fett och protein är de energirika livsmedlen. Kolhydraterna ger mest energi och boken talar om vilken kolhydratrik mat som är bäst att äta i samband med träning.

Fett innehåller mycket energi men den är inte lika lättillgänglig som den energi dom finns i kolhydrater. Men för att ha en bra energireserv behöver man äta fett i tillräcklig mängd och det gäller att äta bra fett som ägg, avocado, fet fisk mm.

Proteinets uppgift i kroppen är att bygga upp och reparera kroppens celler. Proteinet kan också omvandlas till energi så det är viktigt att hela tiden fylla på med protein eftersom det inte lagras i kroppen som kolhydrater och fett gör.

Även vatten är ett näringsämne och utan vatten fungerar inte kroppen som den ska. Vatten finns i alla slags livsmedel i varierande mängd men mest i frukt och dryck. För träningen blir definitivt lidande utan för lite vätska i kroppen eftersom orken inte är på topp.

Lisa

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...