Kategori: Barns lek

Bil på vägen 0

Lekar i bilen

Dessa lekar är roliga att göra i bilen när man är på väg någonstans och barnen hinner tycka att det är långtråkigt. Lekar i bilen Först till 100 Leta efter siffror efter vägen; På...

Fri lek 0

Fri lek

SvD idag om kritik av den fri leken. Jag håller inte med om det som framförs i artikeln att fri lek skulle vara uteslutande, styrd av vissa barn och att vuxna tycker om fri...

Låtsaslek 0

Låtsaslek

Artikelserie om barn och lek i SvD. Jag har tänkt på att när mindre barn leker låtsaslekar behöver de inte så mycket rekvisita utan de bara leker. För att leka affär behövs inga pengar...

Leken och tekniken 0

Leken och tekniken

I AB idag om 12-åringars liv i mobilernas och datorernas land. Om vi knyter ihop det här med sociala medier och lek, var hamnar vi då? Leker barn kortare tid nu än före det...

Lek 0

Lek

När barn leker är de fullständigt fokuserade på sin uppgift. Det är en härlig känsla att som vuxen vara nära lekande barn. De utstrålar mängder med energi när de leker. Förskollärare berättar i SvD...

Leken är granne med kaos och ordning 0

Leken är granne med kaos och ordning

Kaos är granne med Gud. -Erik Johan Stagnelius I leken är alla barn kreativa. Leken är inte ett kunskapssökande eller ett motoriskt övningsfält. Leken är en värld i sig. Som barn lever vi i...