En giftfri start

OROLIG FÖR ATT DIN BEBIS UTSÄTTS FÖR SKADLIGA KEMIKALIER I ONÖDAN?


9 konkreta råd för en start med mindre gifter.
Ladda ner råden genom att fylla i din e-postadress i formuläret.

Barn är känsligare än vuxna för påverkan av skadliga kemikalier i omgivningen. Det beror på att deras hud är tunnare så att kemiska ämnen lättare kan passera igenom och på att deras organ ännu inte är fullt utvecklade och rustade för att behöva ta hand om giftiga ämnen. Barn har ett långt liv framför sig och behöver en start i livet utan för mycket påverkan av främmande ämnen.

Under graviditet, amning och under spädbarnstiden är barnet extra känsligt för påverkan av  skadliga kemikalier. Men det finns några enkla råd du kan följa för att minska mängden kemikalier som barnet utsätts för under den allra första tiden.

Vänligen lämna din e-postadress till elisabeth@korsvis.se så får du råden till din inbox.

‎om kontakt