”Förutom att du förväntas vara kock,
chaufför, skräddare, läkare, lärare, idrottstränare och lokalvårdare ska du även fungera som stöttepelare, bollplank och avreageringsföremål. / …/ Du har rätt att bli trött, ledsen, glad, arg eller besviken.”

Detta citat är taget från vardguiden.se under rubriken ”Förälder – du klarar det!”

Anledningen till att citatet finns med här i bloggen som ämne för ett inlägg beror på att jag inte förstår det.

1. Förstår inte föräldrar det faktum att föräldraskapet består av så mycket mer än att bara mysa tillsammans med sitt barn?
2. Tror föräldrar att de alltid måste vara glada och positiva annars är det något fel?

Nej, jag tror att de allra flesta föräldrar inser detta. Problemet är nog snarare att tiden inte räcker till för att vara en så bra förälder som de flesta vill. Jag önskar att alla föräldrar som vill kunde vara så mycket tillsammans med sitt barn att de hann med att ha alla dessa yrkesroller!

Tagged with →  

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...