SvD idag om kritik av den fri leken. Jag håller inte med om det som framförs i artikeln att fri lek skulle vara uteslutande, styrd av vissa barn och att vuxna tycker om fri lek för att de slipper engagera sig.

Jag menar att med det resonemanget är det inte fri lek det handlar om. Den fria leken går inte att kommendera fram. Du kan inte säga LEK NU till barn och så börjar de leka. Om de börjar leka så är det definitivt inte fråga om fri lek. Det blir vad jag skulle kalla en konstruerad lek.

Fri lek är när ett eller flera barn tillsammans spontant går in i en gemensam fantasivärld där de fullständigt absorberas under en kortare eller längre stund. Som vuxen är det underbart att se när barn leker på detta intensiva sätt. Jag har sett det många gånger och inte har det funnits med det minsta uns av uteslutande eller mobbing.

Som vuxen behövs man även under den fria leken, för det har jag iakttagit att lämnar jag rummet där barnen leker så upphör den. Det blir som om förtrollningen bryts då. Man behövs som vuxen som någon slags passiv medlekare. Vuxna som låter barnen leka fritt är inte lata.

Lisa

Ladda ner Boken om barn GRATIS

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...