Lek

Lek och rörelse

Barn som lämnat spädbarnstiden får ett större och större behov av att leka och leken är mycket viktig för barns utveckling. Barn lär sig genom att härma oss vuxna och i leken förbereder sig barn omedvetet för att själva bli vuxna. Barn vill gärna ha med oss vuxna i leken på ett eller annat sätt och de är vana vid att vi deltar eftersom vi redan från början lekt små kärlekslekar med barnet som att killa det på magen och nafsa i tårna. Det behöver inte vara så svårt att vara delaktig i barnets lek som man kanske tror. Många gånger är det fullt tillräckligt att bara finnas där och titta på och visa intresse för det barnet gör. Små barn behöver inga dyra och avancerade leksaker för att vara lyckliga. För dem räcker det med enkla klossar och bollar och att upptäcka världen omkring, inte minst alla saker som finns i bostaden. De behöver istället massor av kärlek och uppmärksamhet från de människor som betyder allra mest för dem. Ju äldre barnet blir desto större behov har det att upptäcka sin omgivning. Barn är nyfikna av naturen, det är så de lär sig. Uppmuntra ditt barn att leka fritt med det som finns i omgivningen. Den fria leken, låtsaslekar och rollekar är de bästa sätten för barn att leka. Då använder barnet sin kropp och springer, rullar och hoppar och kreativiteten stimuleras när fantasin tillåts flöda fritt. Det är lätt att bli för överbeskyddande och hindra barnet från att leka fritt. Uppmuntra ditt barn att upptäcka världen medan du samtidigt håller ett vakande öga på det. Självklart ska barnet inte skada sig, men många gånger är vi föräldrar alltför över-beskyddande i det avseendet och rädda för att barnet ska ramla och slå sig eller göra sig illa på annat sätt. Barn behöver också bli smutsiga och få vara det medan de målar eller busar i leran. Kläder kan tvättas, lagas eller köpas nya, men barndomens roliga lekar går inte att ta igen senare i livet. Rollekar och låtsaslekar är också ett sätt för barn att bearbeta händelser som de inte riktigt förstår. Så leken har stor betydelse i alla barns liv. Barnets stund vid datorn kanske kan kortas ner och bytas ut mot en stunds fri lek.

Rörelse
Barn har ett stort rörelsebehov som behöver bejakas och uppmuntras under tidiga år för att barnet ska utvecklas ordentligt. Men idag är vi mindre aktiva än vi har varit någon gång tidigare. Hela samhällets strävan är att vi ska leva ett så bekvämt liv som möjligt och detta har medfört att vi i praktiken inte behöver anstränga oss det minsta för att klara av våra privatliv. Det här drabbar naturligtvis även barnen och kanske i ännu större grad än oss vuxna eftersom barn har ett större behov av fysisk aktivitet.

Barn behöver röra på sig för att de ska utvecklas. De får en positiv självuppfattning av att klara av rörelser som de testar. Barn mår bättre, får bättre aptit, har jämnare humör och har lättare att somna på kvällen om de är fysiskt aktiva på dagen. För barnets motoriska utveckling är rörelse A och O.  Barnet behöver lära sig hur de ska röra sig för att de ska hålla balansen i olika situationer. För de inre organen är rörelse viktigt för deras tillväxt och utveckling. Skelettet byggs upp i barndomen och rörelse är nödvändigt för att bygga upp skelettet och benmassan.

Vad kan hända om barn inte rör på sig?

Om barn inte rör på sig kan de riskera att senare i livet drabbas av hälsoproblem som övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar mm.

Hur ska de vara aktiva?

Att balansera, stödja, åla, krypa, rulla, gå, springa, hoppa, klättra, hänga och kasta-fånga är sådant som barnen behöver öva för att utvecklas på ett bra sätt. Utelekar är optimala eftersom de ger plats för rörelselekar i vardagen, fri lek och att springa, klättra, gunga och kasta boll. Tyvärr kan i regel inte föräldrar släppa ut barnen att leka fritt själv förrän de är i tioårsåldern på grund av all biltrafik mm.

Röra sig inne går ju bra för mindre barn som kan springa och hoppa utan att väggarna är i vägen.

Vilken är föräldrarnas roll för barnets rörelsebehov?

Vad kan föräldrarna göra för att stimulera sitt barn att röra sig så mycket som möjligt? I alla lägen är föräldrar en förebild för sina barn och så också i det här fallet bara det att barn ett större rörelsebehov än de vuxna. Barn gör som sina föräldrar heter det ju och är föräldrarna aktiva och tillbringar mycket tid ute i naturen så kommer barnet säkerligen att ärva deras goda vanor.

Aktivitetsbehovet skiljer sig åt beroende på barnets ålder. Under spädbarnstiden behöver föräldrarna uppmärksammas på hur viktigt det är att stimulera rörelse hos det lilla barnet. Så fort barnet visar tecken på att vilja röra sig bör det få möjlighet att göra det. Om bebisen får ligga på en filt på golvet kan den prova sin rörelseförmåga utan att riskera att skada sig. Att ligga på golvet är mycket bättre för bebisen än att sitta i en babysitter eller att försöka sig fram med en gåstol. Bebisen kan ligga på golvet under all vaken tid utom när den äter.

När barnet lärt sig gå och åren därefter blir föräldrarnas livsstil viktigare för barnet. Barnet har ett stort aktivitetsbehov och har minimalt behov av stillasittande aktiviteter. Här är det viktigt att barnet får utlopp för sitt rörelsebehov genom att springa, hoppa, dansa och rulla för att de ska utveckla de färdigheter som det behöver senare i livet. Den fria leken med dess outtömliga möjligheter till rörelse är ovärderlig och kan inte ersättas av organiserade aktiviteter. Den fria leken verkar dessutom sti-mulerande för barnets kreativa förmågor.

För mycket TV-tittande kan beröva barnet möjligheter till lek och motion. Då är det bra att som förälder föregå med gott exempel och begränsa sitt eget TV-tittande.