Kaos är granne med Gud.
-Erik Johan Stagnelius

I leken är alla barn kreativa. Leken är inte ett kunskapssökande eller ett motoriskt övningsfält.
Leken är en värld i sig. Som barn lever vi i barndomslandet, i en värld som är granne med kaos och ordning. Mitt i det spänningsfältet pågår leken.
Leken kan vara vänlig och stillsam men också innehålla raseriutbrott och våld. Det är fullt naturligt. Ju äldre barnet blir ju starkare blir medvetandet, de ordnande krafterna.
Men för vissa av oss lever kreativiteten kvar hela livet, jag tänker på Ingmar Bergman och hans demoner.

Vi behöver dock kreativitet eller fantasi, om vi vill uttrycka det så, i våra yrken eller i vardagslivet. Tänk att få träda in i barndomslandet igen för att se nya möjligheter, eller för att hämta ny kraft när allt känns hopplöst.
Vi behöver ha barnet kvar inom oss hela livet. Organisera därför inte dina barns liv för mycket. Låt dem få tid och rum att leka i. Det finns kanske ett rum i källaren, en garderob eller en skogsdunge där leken kan vara fri. Överös inte heller ditt barn med pedagogiska leksaker och TV-spel. Tids nog börjar skolan och livet på ”allvar”.

Sven-Anders

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...