I SvD Vuxna vågar inte tala med barn skriver Petter Iwarsson som bl a är socialpedagog om den livsviktiga kommunikationen mellan barn och vuxna. Det är vanligt att kommunikationen brister av olika anledning och som ett sista halmstrå ringer barn till BSRIS. Naturligtvis kan barn välja att ringa BRIS för att de inte vill eller vågar prata med sina föräldrar om det, men oftast saknar de någon att prata med överhuvudtaget.

”Men varför är det egentligen så bra med samtal? Svaret kan te sig självklart, men Petter Iwarsson har många gånger fått frågan vad de egentligen gör på Bris – för utom att ”bara prata”.

– I början blev jag irriterad och undvek att svara, men när jag fått frågan sisådär 450 gånger insåg jag att det uppenbarligen finns en vits med att förklara varför det är så betydelsefullt att vuxna pratar med unga om viktiga saker i livet, säger han.”

Många vuxna lider brist på tid idag och det är en anledning till att föräldrar inte har ork att lyssna på sina barn. Men Petter Iwarsson menar att det även är så att föräldrar och andra vuxna nära barnet inte tror sig vara en god samtalspartner när de misstänker att barn inte mår särskilt bra. De tror att utbildad personal, t ex skolkuratorn är bättre för barnet att prata med. Synd för föräldrarna är oftast de mest värdefulla lyssnarna tror jag och barn vill självklart att föräldrarna ska lyssna på dem och prata med dem. Det är ett mått på föräldrarnas kärlek, att de bryr sig.

Behovet av att prata kommer ofta inte särskilt lägligt. När man som förälder nästan står på tröskeln för att ge sig iväg till ett möte t ex börjar orden strömma ur munnen. När man då säger att man måste iväg för att inte komma för sent och att ”vi kan prata sedan, när jag kommer” hem möts man av ett irriterat ”Då får du inte höra då”. Kanske är det där ett sätt att prova kärleken. Tycker mamma (eller pappa) om mig tillräckligt för att lyssna på mig en stund innan hon/han åker eller vad är viktigast?
Det kan också vara så att just då har behovet av att prata uppstått och orden måste ut fort, fort.

Att sitta vid sängkanten både länge och väl är ett bra sätt att få orden att komma när man har tid. Orden går ju inte att kommendera fram så det är bara att vänta och vara uppmärksam när behovet uppstår.

Lisa

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...