Under 2007 uppmärksammades att kyckling i USA matas med foder som innehåller arsenikföreningar. Dessa är giftiga för människor men inte för kycklingar. Orsaken till att kycklingar matas med foder innehållande arsenik är följande; arseniken ger en snabbare tillväxt, ger en fin färg på köttet samt dödar parasiter.

Så här svarar Kronfågel respektive Guldfågeln på frågan om arsenik i svenska kycklingar:

Kronfågel

”I Sverige har vi en mycket sträng djurskyddslagstiftning som vi följer noga. Vi har också ett djuromsorgsprogram som vi följer noga. Kronfågel och svenska kycklingbönder ställer höga krav på innehållet i kycklingens foder som bland annat måste vara fri från salmonella, fri från GMO och fri från fiskmjöl. Kycklingens foder består av, i fallande ordning, vete, soja, havre/korn, raps, fett, kalk, mineraler och vitaminer. Cirka 40 till 50 procent av proteinet som en svensk kyckling äter kommer från svensk spannmål. Kycklingen får även ca 20 procent soja och här pågår försök att hitta alternativa grödor. Våra kycklingar får alltså absolut inte någon arsenik i sitt foder.”

Guldfågeln

”Denna fråga har jag inte fått tidigare och har aldrig hört att det skulle förekomma.
Jag har därmed konsulterat våra veterinärer som alltid finns närvarade här på vår anläggning. De hade inte heller någon vetskap om att det har förekommit i Sverige men efter sökning av fakta kring tillsats av arsenik i foder har det tydligen använts i USA (2007).
Jordbruksverket och livsmedelsverket har kontinuerliga kontroller och bevakning av foder och råvaror för att kontrollera att inga otillåtna tillsatser eller dylikt förekommer.
Om du vill veta mer om dessa kontroller så har de alldeles nyligen släppt en årlig rapport som jag har bifogat en länk till nedan.
Hoppas att du känner dig nöjd med detta svar och fortsätter att äta kyckling.”

http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/vagledningar/Rapport_Sveriges_kontroll_livsmedelskedjan_2010.pdf


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...