Om

Syfte
Syftet med gladaochfriskabarn.se är att ge tips och råd till dig som är förälder för att dina barn ska få växa upp och vara just glada och friska! Det är så mycket som förväntas av oss föräldrar idag och vi har svårt att få tiden att räcka till. Vi vill vara ett komplement till all annan information och stöttning för föräldrar. Vi tror att goda råd och andras erfarenheter alltid är tacksamt att få ta del av.

Bakgrund
Bakgrunden till denna sida är att vi är föräldrar till fyra barn. Vi vill dela med oss av den erfarenhet vi har fått genom åren. Vår strävan har hela tiden varit att ge våra ögonstenar bra mat, massor av kärlek och tid och detta med mer eller mindre gott resultat. Barnen är i våra ögon för det mesta just glada och friska.
Och ja, vi har bott i Uppsala.

Elisabeth & Sven-Anders