Läste i GP 27 mars en intressant artikel, En familjepolitik som gör barnen sjuka, skriven av neurobiologen Annica Dahlström och författaren och debattören Christian Sörlie Ekström. De hänför ökningen av depressioner och självmordsförsök hos framförallt unga kvinnor till en alltför tidig separation från föräldrarna under de första åren i barnets liv.

”Den första generationen som fötts under de nya betingelserna i Sverige har varit på förskolan från ett års ålder och har under sina första sex år tillbringat större delen av sitt vakna liv med förskolepersonal.”

Det är bra att den här diskussionen kommer upp till ytan. Många föräldrar skulle kanske vilja tillbringa mer tid tillsammans med sina barn, men hindras av ekonomiska skäl. Ett krux är att vi alltför snabbt lånar stora summor pengar till en ny bostad och härmed binder upp oss ekonomiskt och därmed blir de beroende av två inkomster under lång tid framöver. Dessutom är många av oss föräldrar engagerade i våra karriärer under småbarnsåren. Sammantaget kan detta skapa stress och ett ständigt dåligt samvete för att vi inte hinner ägna oss åt våra barn.

Lisa

Ladda ner Boken om barn
GRATIS

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...