Dags att avrunda det sist skrivna om skolan och elever med fallenhet för olika saker i livet. I skolan premieras de som är teoretiskt duktiga med hyfsat bra betyg. Men utanför skolan finns idag en tendens att premiera elever som misslyckats i skolan. I olika sammanhang konstateras att ”jag var usel i skolan men se hur bra det har gått för mig”.

Skolan idag är bättre på att möta elever med dålig motivation än för ett antal år sedan, dags nu för en samhällelig revansch för dem som är bra på stavning!

Lisa

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...