Vänta med att färga håret

bild Hårfärger innehåller kemikalier som är allergiframkallande.

2,5-TDA och resorcinol är två ämnen som används i hårfärg och som anses skadliga för hälsan. 2,5-TDA ingår i en grupp av ämnen där flera är cancerframkallande och resorcinol är hormonstörande och finns med på EU:s lista över hormonstörande ämnen.

Kemikalierna i färgen kan tas upp i kroppen och överföras till fostret eller till bröstmjölken om du ammar. Det är därför bäst att avstå från att färga håret medan du är gravid eller ammar.